Belastingen

HpK administraties zorgt voor tijdige en correcte aangifte belasting en andere benodigde communicatie met de Belastingdienst.

  • Aangifte Omzetbelasting.
  • Aangifte Inkomstenbelasting.
  • Indienen suppleties, verzoeken betalingsregelingen en indienen van bezwaren.
  • Aanvragen en monitoren toeslagen.